Novinky :

Novinky

Šróbenie na rúru vonkajšie Male pipe thread union - obj. kód: RSBM

novinka
Šróbenie vonkajšie – kód: RSBM umožňuje priamu montáž na vnútorný závit existujúcich rozvodov pri prechode na PPR potrubia. Šróbenie RSBM je dodávané v dimenziách 20-32mm.

Šrobenie na rúru vnútorné Female pipe thread - obj. kód: RSBF

novinka
Šróbenie vnútorné –kód: RSBF umožňuje priamu montáž na vonkajší závit existujúcich rozvodov pri prechode na PPR potrubia. Šróbenie RSBF je dodávané v dimenziách 20-32mm.

Kříženie Crossing - obj kód:TVF

novinka
Kríženie oblúkové – kód: TVF plne nahradzuje rúrkové kríženie. Navaruje sa priamo na trubku bez použitia hrdiel. Celkovo sa tak zjednoduší jeho montáž. Ďalšou výhodou je jeho veľkosť.Je podstatne menšie ako klasické rúrkove kríženie. Kríženie TVF je dodávané v dimenziách 20-32mm.

Guľový kohút MS s jednostranným rozoberatelným šróbením - obj kód: KVPM

novinka
Guľový kohút mosadzný poniklovaný s jednostranným rozoberateľným šróbením a navarovacím PPR hrdlom - vonkajší závit – kód: KVPM, umožňuje priamu montáž na vnútorný závit existujúcich rozvodov bez použitia ďalších prechodových tvaroviek, zjednodušuje tak montáž prechodu na PPR potrubia najmä na zle prístupných miestach. KVPM je dodávaný v dimenziách 20-32mm.

Guľový kohút MS s jednostranným rozoberatelným šróbením - obj kód: KVPD

novinka
Guľový kohút mosadzný poniklovaný s jednostranným rozoberateľným šróbením a navarovacím PPR hrdlom - vnútorný závit – kód: KVPD, umožňuje priamu montáž na vonkajší závit existujúcich rozvodov bez použitia ďalších prechodových tvaroviek, zjednodušuje tak montáž prechodu na PPR potrubia najmä na zle prístupných miestach. KVPD je dodávaný v dimenziách 20-32mm.

Guľový kohút MS s obojstranným rozoberatelným šróbením - obj. kód: KVPP

novinka
Guľový kohút mosadzný - poniklovaný s obojstranným rozoberateľným šróbením a navarovacími PPR hrdlami – kód: KVPP, umožňuje jednoduchú montáž navarením PPR hrdiel a následným zmontovaním so stredovou časťou kohúta. Zjednodušuje sa tým montáž na zle prístupných miestach, napr. v stúpacích šachtách.Guľový kohút KVPP je dodávaný v dimenziách 20-32mm.