Ponuka pre odberateľov :

Ponuka pre odberateľov

Ako každá zákaznícky orientovaná firma si uvedomujeme, že ak chceme byť úspešní, musíme si neustále pripomínať, že každý náš zákazník (aj potencionálny) je zároveň aj našim pánom.

Práve preto sa snažíme klientom vždy vychádzať v ústrety, ponúkame im možnosť výberu z viacerých variantov tak, aby sme ich očakávania nielen napĺňali, ale dokonca prekračovali.

Zároveň vieme, že ak je zákazník spokojný, zabezpečí pre nás tzv. „chodiacu reklamu“ a šíri pozitívne meno, a tak zabezpečuje prísun ďalších nových klientov.

Naša spoločnosť PPRsystem s. r. o. v rámci svojej zákaznícky orientovanej idey o podnikaní a dosiahnutí najvyššej úrovne naplnenia spotrebiteľských požiadaviek, hľadá odberateľov, ktorým za prejavenie ich dôvery zaručuje maximálnu spokojnosť so servisom, spätú s poskytnutím materiálov za bezkonkurenčné ceny v tej najvyššej kvalite.

Zároveň ponúkame (a to nielen dlhodobým klientom) možnosti využívania viacerých zliav na náš sortiment, ktoré zaručia získanie materiálov za také ceny, aké by klient nenašiel v žiadnej podobnej materiálovej ponuke.

Dnešný svet a skúsenosti podnikateľov na trhu spôsobili, že účastníci trhu, t. j. predávajúci aj kupujúci, obchodujú s určitou dávkou opatrnosti. Naša firma teda ponúkne spomínané benefity, avšak iba korektným a spoľahlivým zákazníkom. Chceme sa tak vyhnúť zbytočným nepríjemnostiam.

Aj z týchto dôvodov sme sa rozhodli zaviesť systém poskytovania cenníka v elektronickej podobe iba tým zákazníkom, ktorí nám k žiadosti o zaslanie cenníka priložia aj kópiu aktuálneho výpisu z Obchodného registra, resp. kópiu živnostenského listu. Vaše žiadosti nám môžete zasielať e - mailom, kde nám v prílohe zašlete už spomínané kópie dokumentov.

Veríme, že naše podmienky každý záujemca o zaslanie elektronického cenníka pochopí. V prípade akýchkoľvek nejasností nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle +421 902 527 909, prípadne zaslaním e - mailu na adresu info@pprsystem.sk.